Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu.

Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy ? (Preambuła AA)

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Jedną ze Wspólnot działających w Kwidzynie jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików, pod nazwą: DOROTA ( od bł. Doroty z Mątów). Powstała 5 Listopad 2008r.

Grupa DOROTA spotyka się na tzw. mitingach w każdą środę godz. 19:00 w  Kwidzynie, ul.Braterstwa Narodów 59 (za „szkołą Katolicką”).

W pierwszą środę każdego miesiąca miting jest otwarty i dostępny dla wszystkich, którzy chcą poznać jak działa wspólnota AA. NASTĘPNE mitingi w miesiącu są zamknięte, tzn. dostępne jedynie dla osób uzależnionych.

Kolejną grupą działającą w Kwidzynie jest Wspólnota PRZYSTAŃ. Powstała w 2012r. Pierwszy mityng 06.10. w DPS-ie, pracują na programie 12 kroków.

Grupa PRZYSTAŃ spotyka się na tzw. mitingach w każdą sobotę o godz. 18.00, gdzie wszystkie mitingi są otwarte.

 

Fundacja Żyć Zgodnie

ul.Braterstwa Narodów 59

82-500 Kwidzyn

Dyżur pełniony jest w każdy piątek w godzinach 17.00-19.00