Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego serdecznego kolegi i przyjaciela, założyciela i fundatora Fundacji Żyć Zgodnie – ks. Piotra Świtajskiego.

Z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem wspierał innych ludzi. Dzielił się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Nikomu nie odmawiał, gdy ktoś potrzebował jego pomocy i wsparcia. Był wizjonerem, miał misję i mnóstwo pomysłów, których niestety nie dane mu było zrealizować. Współpracę i optymizm ks. Piotra będziemy wspominać z sentymentem i życzliwością….

czytaj więcej