Od dnia 02.01.2024r. zadanie publiczne zlecone przez Powiat Kwidzyński pn. „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” wykonywane jest przez Fundację „Żyć Zgodnie” im. ks. Piotra Świtajskiego. Ośrodek mieści się w siedzibie Fundacji w Kwidzynie przy ulicy Braterstwa Narodów 59.


Ośrodek zapewni profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim osobom, rodzinom i grupom doświadczającym trudności w pełnieniu swoich podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania jako konsekwencji różnych sytuacji kryzysowych.

Dyżury osoby pierwszego kontaktu w ośrodku:

poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 14.00

 

Telefon kontaktowy w trakcie dyżurów – 730 784 539

Dyżury interwencyjne:

poniedziałek – piątek 17.00 – 19.00

Na spotkania ze specjalistami umawia osoba pierwszego kontaktu.

Telefon informacyjno-interwencyjny całodobowy 24/7

55 629 18 18

oik@zyc-zgodnie.pl

Kontakt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Fundacji Żyć Zgodnie
ul. Braterstwa Narodów 59
82-500 Kwidzyn
telefon (w trakcie dyżuru w ośrodku) +48 730 784 539
telefon informacyjno-interwencyjny 24/7 +48 55 629 18 18
e-mail: oik@zyc-zgodnie.pl

 

4