Żyć w zgodzie…

„Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.”

Peter Lippert

Potrzebuję pomocy Skontaktuj się teraz

O nas

Celem fundacji jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, a także rozwój społeczności lokalnych, ochrona oraz propagowanie dóbr kultury, sztuki, historii, tradycji, przyrody oraz integracja społeczna, zawodowa I międzypokoleniowa mieszkańców obszaru działania fundacji. Pomoc osobom pokrzywdzonym.

Nasza misja
Statut Fundacji
Galeria
Media o nas
Zespół

Media o nas

4 grudnia 2022r.
8 sierpnia 2021r.
15 września 2019r.
15 września 2019r.
6 listopada 2019r.
Bądź z nami na bieżąco

Aktualności