W sprawach dotyczących kursów przedmałżeńskich proszę o kontakt telefoniczny z ks. Przemysławem Demskim tel. 512 774 377

Poradnictwo rodzinne jest jedną z form pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, np. trudności w porozumiewaniu się pomiędzy małżonkami, nieumiejętność kierowania płodnością, konflikty, problemy wychowawcze. Są to takie sytuacje w życiu rodzinnym, kiedy człowiek potrzebuje pomocy innych ludzi. Życie małżeńskie i rodzinne, na skutek trudnej codzienności sprawia często, że narażone jest na wiele zagrożeń.

Poradnictwo rodzinne to również bezpośrednia forma pomocy w przygotowaniu się narzeczonych do małżeństwa. Doradca jest zawsze do ich dyspozycji i, zawsze mogą tu przyjść po pomoc i radę.

Dla człowieka odpowiedzialnego jest czymś zrozumiałym korzystanie z doradztwa osób kompetentnych i odpowiedzialnych, nie tylko w sprawach biznesu, ale także w sprawach zdrowia i w tak ważnej sprawie, jak ich intymne współżycie, miłość, płodność, dzietność, a ostatecznie szczęście małżeńskie i rodzinne.

To tu narzeczeni mogą zdobyć zaufanie do doradcy, który wytłumaczy im, że konflikty są nieuniknione w małżeństwie, ale trzeba je rozwiązywać. Musi być to wspólnym wysiłkiem małżonków. Jeśli małżonkowie zaniedbają te wiadomości, w momencie pojawienia się problemów w ich życiu małżeńskim będą “uciekać” od problemu, może być im coraz trudniej żyć ze sobą. Taka droga, samotności w małżeństwie prowadzi właśnie do różnych problemów tj. pijaństwo, zdrada, wzajemna niechęć i poniżanie. W większości wypadków niechęć i wzajemne obrzydzenie kończą się rozpadem małżeństwa.

    Nasza Poradnia Rodzinna nie ogranicza się tylko do pomocy narzeczonym, ale polecamy się i zapraszamy do niej małżonków z różnym stażem małżeńskim. Zapraszamy zwłaszcza małżonków, którzy nie radzą sobie z zadaniami małżeńskimi i rodzicielskimi.                                                                                                                  Wysokie wymagania związane z pracą zawodową w połączeniu z negatywnym wpływem takich czynników jak TV, internet czynią życie rodzinne coraz trudniejszym.                                                                                                                                                                                        Wobec tego liberalnego ducha czasu rodzina jest bezbronna i wymaga pomocy.

Wszelkie trudności życiowe związane z funkcjonowaniem rodziny w społeczeństwie  tj. bezrobocie, alkoholizm, niewłaściwie pojmowane współzawodnictwo, kryzysy, itp. można naprawić, ale potrzebna jest właściwa ” terapia rodzinna”. Chcemy, aby każdy człowiek zagubiony znalazł                          w Poradni Rodzinnej wsparcie i pomoc z zakresu poradnictwa kryzysowego dotyczącego życia rodzinnego, poradnictwa prawnego.                                                                                                                          Chcemy wspierać również osoby doświadczone przemocą, uzależnieniami i współuzależnieniami w rodzinie, itp. 

Serdecznie zapraszamy, narzeczonych i tych którzy zauważyli swoje problemy małżeńskie i rodzinne.