W ramach ośrodka zaczęła działać grupa wsparcia dla osób doświadczających trudności w sytuacjach problemowych.

Spotkania odbywają się w każdy piątek od godziny 18:00 w siedzibie Fundacji Żyć Zgodnie.

Celem grupy jest pogłębienie wglądu i rozumienia sytuacji w jakiej znaleźli się uczestnicy oddziaływania, odblokowanie ich siły, poczucia wartości, nadziei i zwalczanie poczucia bezradności wobec problemu. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego, edukacji na temat mechanizmów psychologicznych, jak również możliwości działań.