Zespół

Andrzej Anuszkiewicz - Prezes Fundacji

Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku kierunek Pedagogika, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Przez wiele lat pracował z ludźmi zagrożonymi lub wręcz wykluczonymi społecznie. Ukończone szkolenia jako Lider Klubu Pracy, pełnił funkcję kuratora społecznego dla dorosłych. Od trzech lat w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku prowadzi zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Ś.P. Piotr Świtajski - wiceprezes Fundacji

Fundator i wiceprezes Fundacji Żyć Zgodnie. Absolwent UWM w Olsztynie – kierunek Teologia. Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych (diec. elbląska). Uczestnik „Programu Rozwoju Osobistego” pod kierunkiem Leszka Kaplera – Fundacja ETOH w Warszawie ( 2014 r.) Ukończył szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin - Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień-CARE Brok (edycja jesień 2015 i zima 2019). Specjalista Terapii Uzależnień ( w programie certyfikacji ). Praca z osobami uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doradca duchowy

Magdalena Socha - Sekretarz Fundacji

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA (CARE BROK), dodatkowo technik Public Relations, była biegłą w zakresie orzekania o niepełnosprawności, pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą w ramach świetlic socjoterapeutycznych, obecnie zajmuje się pracą z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, interesuje się terapią osób z podwójną diagnozą, zaburzeniami osobowości, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Przez wiele lat prowadziła warsztaty z umiejętności interpersonalnych. W swojej pracy z pacjentami skłania się ku integracyjnemu podejściu do terapii. Ulubioną metaforą w psychoterapii jest podróż i koncepcja Irvina Yaloma, który porównuje pacjenta i terapeutę do towarzyszy podróży. Prywatnie mama, żona i wolontariuszka w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Bartosz Bielawski - wiceprezes Fundacji

mgr zarządzania przedsiębiorstwem, wolontariusz

Wojciech Kowalczyk

Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista chirurg i anestezjolog. Studia podyplomowe w Politechnice Gdańskiej z zarządzania w służbie zdrowia. Uprawnienia do bycia członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Delegat pierwszej kadencji odrodzonych Izb Lekarskich. Radny pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie i Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 2003-2009 prezes i dyrektor spółki Zdrowie zarządzającej kwidzyńskim szpitalem.

Hanna Przelińska

mgr prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warzawie – w praktyce prowadząca postępowania karne skarbowe, udzielająca porad prawnych w ramach współpracy z GKRPA w Sztumie, Stowarzyszenia Integracja na Plus, “Kobiety realizujące się zawodowo, społecznie, wychowujące dzieci, będące również w związkach wymagają szczególnego wsparcia w realiach codziennego życia. Wielką rolę pełni tu odkrycie siebie samej jako wartości najwyższej, motywowanie się, rozwój osobisty, świadomości prawnej, poznanie mechanizmów równowagi, to wszystko jest mi bliskie i zachęcam również Ciebie do zaplanowania czasu na poznanie, bycie tu i teraz.” W ramach współpracy z Fundacją Żyć Zgodnie pragnę wspierać kobiety wiedzą i doświadczeniem prawniczym, jak również uczesniczyć w rozmowach motywujących do zmiany, superwizji, prowadzeniu warsztatów na temat kobiecego piękna.

Beata Żełudziewicz-Gromko - Psycholog

Psycholog z ponad 20 letnim stażem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia (studia magisterskie), ukończone ponadto: studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku Przygotowywanie pedagogiczne dla psychologów (online). Ukończone ponadto Studium Pomocy Psychologicznej, szkolenia: z zakresu pracy z trudnym klientem, uzależnienia od alkoholu, terapii krótkoterminowej, w obszarze przemocy i inne. Trener ART (Treningu Zastępowania Agresji). Kontaktowa, ceniąca sobie pracę w zespole, odporna na stres. Prywatnie mama dwóch synów, posiadaczka prawo jazdy kategoria B, lubiąca jeździć autem, poznawać nowe miejsca i ludzi, kochająca zwierzęta i przyrodę.

ks. dr Sławomir Małkowski

ksiądz, Wyższe Seminarium Duchowne w Olsztynie 1991, mgr teologii KUL 1991, dr filozofii i etyki - studia specjalistyczne z filozofii Rzym 2000, 20 lat w duszpasterstwie rodzin i poradnictwie specjalistycznym. Duszpasterz, etyk, trener, ukończony kurs crown – zarządzanie finansami według zasad chrześcijańskich. Wieloletni nauczyciel akademicki. Były dyrektor: Wydziału Duszpasterskiego diecezji elbląskiej; Szkoły Katolickiej w Elblągu; rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu Założyciel i współpracownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Elblągu (od 20 lat). Obecnie: proboszcz w Tychnowach; kapelan ZK w Kwidzynie.

Ryszard Marzec – Wolontariusz Fundacji

Żonaty, dwie córki, pięcioro wnucząt i troje prawnuków. Od 1994 roku trzeźwiejący alkoholik, członek grupy wsparcia AA – DOROTA - w Kwidzynie. Wraz z żoną Mariolą pomagają w posłudze duszpasterskiej wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Należy do Grupy Modlitewnej “GÓRNE JERUZALEM” przy Parafii Św. Trójcy w Kwidzynie.

Agnieszka Bielawska - Wolontariusz

Absolwentka PWSH w Gdyni - kierunek Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte między innymi w takich instytucjach jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa oraz w Domu dla Dzieci.

Dorota Walas

Od 1995 zatrudniona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie na stanowisku nauczyciel, wychowawca , pedagog . Studia wyższe magisterskie na kierunku politologia - Uniwersytet Gdański. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Studia podyplomowe z historii. Studia podyplomowe z geografii. Studia podyplomowe resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych. Certyfikat trenerski 1 stopnia „trening zastępowania agresji” ( TZA/ART). Szkolenia: „Nowe sposoby odkurzania się młodzieży i dzieci - profilaktyka uzależnień”, „Rozumienie i metody pracy u młodzieży z dysregulacją emocji”, „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej”, „ Neuridadaktyka postrzeganie i rozumienie”.

Mirosław Bonk

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień. Figuruje w Rejestrze terapeutów uzależnień - Certyfikat Nr 361. Posiada ponad 20-to letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w : 1) Przychodni Leczenia Uzależnień w Kwidzynie oraz 2) z osadzonymi w ZK w Kwidzynie. Prekursor bloków tematycznych w sesjach grupowych w PLU K-n, Program 12 Kroków AA, NA, AH itp. Utworzył Grupę Terapeutyczną - Maraton w następujących blokach tematycznych : - treningi interpersonalne, - intrapersonalne, - trening emocjonalny, - Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, - Trening Asertywnych Zachowań, - Rozwój Osobisty, - Duchowy i inne. Nadal po przejściu na emeryturę udziela się w wolontariacie prowadząc Grupę Wsparcia w Fundacji „Żyć Zgodnie" w Kwidzynie.