Andrzej Anuszkiewicz - Prezes Fundacji

Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku kierunek Pedagogika, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Przez wiele lat pracował z ludźmi zagrożonymi lub wręcz wykluczonymi społecznie. Ukończone szkolenia jako Lider Klubu Pracy, pełnił funkcję kuratora społecznego dla dorosłych. Od trzech lat w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku prowadzi zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Ś.P. Piotr Świtajski - wiceprezes Fundacji

Fundator i wiceprezes Fundacji Żyć Zgodnie. Absolwent UWM w Olsztynie – kierunek Teologia. Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych (diec. elbląska). Uczestnik „Programu Rozwoju Osobistego” pod kierunkiem Leszka Kaplera – Fundacja ETOH w Warszawie ( 2014 r.)

Ukończył szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin - Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień-CARE Brok (edycja jesień 2015 i zima 2019). Specjalista Terapii Uzależnień ( w programie certyfikacji ).

Praca z osobami uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doradca duchowy

Magdalena Socha - Sekretarz Fundacji

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA (CARE BROK), dodatkowo technik Public Relations, była biegłą w zakresie orzekania o niepełnosprawności, pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą w ramach świetlic socjoterapeutycznych, obecnie zajmuje się pracą z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, interesuje się terapią osób z podwójną diagnozą, zaburzeniami osobowości, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Przez wiele lat prowadziła warsztaty z umiejętności interpersonalnych. W swojej pracy z pacjentami skłania się ku integracyjnemu podejściu do terapii. Ulubioną metaforą w psychoterapii jest podróż i koncepcja Irvina Yaloma, który porównuje pacjenta i terapeutę do towarzyszy podróży. Prywatnie mama, żona i wolontariuszka w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wojciech Kowalczyk

Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista chirurg i anestezjolog. Studia podyplomowe w Politechnice Gdańskiej z zarządzania w służbie zdrowia. Uprawnienia do bycia członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Delegat pierwszej kadencji odrodzonych Izb Lekarskich. Radny pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie i Sejmiku Wojewódzkiego. W latach 2003-2009 prezes i dyrektor spółki Zdrowie zarządzającej kwidzyńskim szpitalem.

Hanna Przelińska

mgr prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warzawie – w praktyce prowadząca postępowania karne skarbowe, udzielająca porad prawnych w ramach współpracy z GKRPA w Sztumie, Stowarzyszenia Integracja na Plus, “Kobiety realizujące się zawodowo, społecznie, wychowujące dzieci, będące również w związkach wymagają szczególnego wsparcia w realiach codziennego życia. Wielką rolę pełni tu odkrycie siebie samej jako wartości najwyższej, motywowanie się, rozwój osobisty, świadomości prawnej, poznanie mechanizmów równowagi, to wszystko jest mi bliskie i zachęcam również Ciebie do zaplanowania czasu na poznanie, bycie tu i teraz.” W ramach współpracy z Fundacją Żyć Zgodnie pragnę wspierać kobiety wiedzą i doświadczeniem prawniczym, jak również uczesniczyć w rozmowach motywujących do zmiany, superwizji, prowadzeniu warsztatów na temat kobiecego piękna.

Ks. dr Zbigniew Kulesz

Magister psychologii (KUL w Lublinie)
Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii.
Psychoterapeuta (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum –UJ w Krakowie).
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (UMK w Toruniu).
Wykładowca psychologii (UWM w Olsztynie).
Członek Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Praca w charakterze psychoterapeuty – terapia małżeństw i rodzin, uzależnienia, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, interwencja kryzysowa, zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.
Hobby: książki, spacery, górskie wędrówki, rower i łyżworolki.

Katarzyna Pakulska - Psycholog

Psycholog, pedagog, psychotraumatolog. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Psychologia), Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (licencjat z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej), Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku (studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej), Uniwersytetu Gdańskiego (studia podyplomowe z psychotraumatologii). Posiada certyfikat Psychologa/doradcy on-line. Obecnie, jest w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej SWPS w Sopocie. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Zdobyła doświadczenie w pracy: z pacjentami chorymi somatycznie, onkologicznie; z osobami doświadczającymi przemocy, kryzysu emocjonalnego, traumy. Pracuje w Szpitalu, Hospicjum, w Szkole podstawowej, w Stowarzyszeniu Integracja na Plus, jest wykładowcą Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Swoją pracę rozumie przede wszystkim jako budowanie bezpiecznej, autentycznej i podmiotowej relacji z drugim człowiekiem. Ogromnie ceni sobie także korzyści płynące z psychoedukacji. Prywatnie jest mamą, żoną i babcią.

Ryszard Marzec – Wolontariusz Fundacji

Żonaty, dwie córki, pięcioro wnucząt i troje prawnuków. Od 1994 roku trzeźwiejący alkoholik, członek grupy wsparcia AA – DOROTA - w Kwidzynie. Wraz z żoną Mariolą pomagają w posłudze duszpasterskiej wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Należy do Grupy Modlitewnej “GÓRNE JERUZALEM” przy Parafii Św. Trójcy w Kwidzynie.

Agnieszka Bielawska - Wolontariusz

Absolwentka PWSH w Gdyni - kierunek Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte między innymi w takich instytucjach jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa oraz w Domu dla Dzieci.

Agnieszka Młyńska - Wolontariusz

  • Pedagog , absolwentka WSHE we Włocławku oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Od 15 lat nauczyciel i wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
  • Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego,
  • Instruktor Nordic Walking
  • społeczny kurator sądowy
  • Ukończone studia: rewalidacja i poradnictwo rehabilitacyjne,  resocjalizacja, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, teologia, wczesna terapia i edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami
  •  ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy