Spotkanie robocze członków Fundacji i wolontariuszy